راه اندازی واحد آمونیاک پتروشیمی لردگان ۲۳ خرداد ۱۳۹۹

راه اندازی واحد آمونیاک پتروشیمی لردگان

مدیرعامل شرکت پتروشیمی لردگان از راه‌اندازی واحد آمونیاک این مجتمع در سال جهش تولید خبر داد.