سد مخزنی عمارت گرمی آزمایشی آبگیری شد ۰۴ خرداد ۱۴۰۱

سد مخزنی عمارت گرمی آزمایشی آبگیری شد

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای اردبیل از آبگیری آزمایشی سد عمارت گرمی در شمال استان خبر داد.