عرضه بنزین یورو ۴در استان قم به‌زودی ۱۲ اسفند ۱۳۹۷

عرضه بنزین یورو ۴در استان قم به‌زودی

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه قم در دیدار با استاندار قم از توزیع بنزین یورو ۴ برای این استان در آینده‌ای نزدیک خبر داد.