شرکت پالایش نفت اصفهان خبر داد:‌ راه اندازی واحد تصفیه گازوئیل تا پایان امسال ۰۸ اردیبهشت ۱۳۹۹

شرکت پالایش نفت اصفهان خبر داد:‌ راه اندازی واحد تصفیه گازوئیل تا پایان امسال

مدیرعامل شرکت پالایش نفت اصفهان گفت: با راه اندازی واحد تصفیه گازوئیل تا پایان امسال، استاندارد گازوئیل تولیدی در این پالایشگاه به یورو ۵ می‌رسد.