هوای پاک؛ قربانی استثناها ۰۵ تیر ۱۳۹۹

هوای پاک؛ قربانی استثناها

اعمال استانداردهای یورو 5 برای خودروهای داخلی به عاملی برای اختلاف میان خودروسازان و سازمان محیط‌زیست بدل شده است.