نقش عجیب استارتاپ‌ها در صرفه جویی انرژی ! ۲۵ مرداد ۱۳۹۹

نقش عجیب استارتاپ‌ها در صرفه جویی انرژی !

آغاز به کار استارت‌آپ‌ها برای نخستین بار در صنعت برق،‌طی سال جاری آغاز شد و فعالیت آنها ۵۳۰ مگاوات صرفه‌جویی به همراه داشت.