دردسرهای یک نامگذاری اشتباه/تبعات تایید اساسنامه شرکت ملی گاز ۱۲ شهریور ۱۳۹۸

دردسرهای یک نامگذاری اشتباه/تبعات تایید اساسنامه شرکت ملی گاز

طرح اساسنامه شرکت ملی گاز که قرار است به اصطلاح اصل 85 خود را بگیرد می تواند خطرات جبران ناپذیری را به عرصه توسعه و تولید میادین گازی و حتی نفتی کشور وارد آورد چه آنکه اساسا گاز و نفت در مخزن از هم جدا نبوده و نیستند.

باز شدن فضای فعالیت در صنعت نفت و گاز ۰۶ شهریور ۱۳۹۸

باز شدن فضای فعالیت در صنعت نفت و گاز

ماده 6 اساس‌نامه شرکت ملی گاز، نشان‌دهنده این است که شرکت ملی گاز دارای یکپارچگی عمودی شده و همانند شرکت‌های مطرح نفتی دنیا می‌تواند در تمام طول زنجیره صنعت نفت و گاز فعالیت نماید.