فعالیت نیروگاه ها با رعایت تعرفه در استخراج رمزارز ۰۷ مرداد ۱۳۹۹
سخنگوی صنعت برق:

فعالیت نیروگاه ها با رعایت تعرفه در استخراج رمزارز

سخنگوی صنعت برق گفت: نیروگاه ها چنانچه نسبت به رعایت تعرفه مصوب عمل کنند، برای مراکز استخراج ارزهای مجازی می توانند فعالیت داشته باشند.