رد گران فروشی محصولات پتروشیمی ۲۷ خرداد ۱۳۹۹

رد گران فروشی محصولات پتروشیمی

محمدی با رد گران فروشی محصولات پتروشیمی در سال جاری، ‌گفت: قیمت‌ها در مقایسه با سال قبل ۲۷ درصد کاهش داشته و در بازار داخل هم افزایش قیمت نداشتیم و با وجود ۱۱ درصد افزایش حجم معامله در بورس کالا، هشت درصد کاهش درآمد داشتیم.