حجم معاملات قراردادهای گواهی ظرفیت به 1711 مگاوات رسید ۲۷ فروردین ۱۴۰۱
آخرین وضعیت معاملات اوراق گواهی ظرفیت؛

حجم معاملات قراردادهای گواهی ظرفیت به 1711 مگاوات رسید

حجم معاملات قراردادهای گواهی ظرفیت در بورس انرژی، از بهمن سال 98 تاکنون (27 فروردین ماه) به 1711 مگاوات رسید.