خسارت شدید گازپروم روسیه در ۲۰۲۰ به خاطر کاهش قیمت انرژی و ارزش روبل ۱۲ آذر ۱۳۹۹

خسارت شدید گازپروم روسیه در ۲۰۲۰ به خاطر کاهش قیمت انرژی و ارزش روبل

 شرکت گازپروم هنوز هم در مورد صادرات گاز به بازارهای اصلی خود خوش بین است. این شرکت پیش‌بینی خود از صادرات گاز به اروپا و ترکیه را در 2020 تا حدود 171 تا 172 میلیارد مترمکعب افزایش داده است. پیش بینی قبلی برابر با 170 میلیارد متر مکعب بود.