لزوم توجه به ارزشگذاری اقتصادی منابع محیط زیست ۱۹ مهر ۱۴۰۱

لزوم توجه به ارزشگذاری اقتصادی منابع محیط زیست

رییس سازمان حفاظت محیط زیست موضوع ارزشگذاری اقتصادی در بحث محیط زیست را مهم و اساسی دانست و گفت: منابع طبیعی و ملی در کشور ما دارای چنان ارزشی است که اگر به‌درستی قیمت گذاری و برآورد شود، خواهیم دید در صورت از دست رفتن، قابل احصا و بازگشت نیست.