آینده‌پژوهی راهی برای ساختن جهانی مبتنی بر ایده‌آل‌ها ۲۷ مهر ۱۴۰۱

آینده‌پژوهی راهی برای ساختن جهانی مبتنی بر ایده‌آل‌ها

بشر از دیرباز همیشه به‌دنبال پیش‌بینی آینده بوده است و هم‌اکنون آینده‌پژوهی به‌عنوان یکی از شاخه‌های مهم علمی شکلی تازه و مهم به‌خود گرفته است، زیرا شناخت آینده، انسان را در تحقق رؤیاها و اهدافش یاری می‌کند و برخورداری از دانش آینده‌پژوهی در بعد ملی، منطقه‌ای و جهانی برای افرادی که دنبال تحقق رؤیاهای خود هستند، ضروری است.