ریشه چالش‌های محیط زیست در کجاست؟ ۲۸ مهر ۱۴۰۱
در یک گزارش پژوهشی مطرح شد؛

ریشه چالش‌های محیط زیست در کجاست؟

وضعیت محیط‌زیست ایران چندان مناسب نیست و برخی کارشناسان این حوزه، مهم‌ترین مشکل را در بودجه اندک این سازمان می‌دانند، در حالی‌که این تنها بخشی از انبوه چالش‌هاست و مساله اصلی نبود عزم ملی و رویکرد آینده‌نگر مدیران است.