منابع ارزان جایگزین گاز و زغال سنگ چیست؟ ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۹

منابع ارزان جایگزین گاز و زغال سنگ چیست؟

انرژی خورشیدی و نیروی بادی در خشکی، اکنون ارزانترین منابع جدید تولید برق در حداقل دو سوم از جمعیت جهان هستند و تهدید جدی‌تری برای زغال سنگ و گاز طبیعی محسوب می‌شوند.