رقابت کرونا و روند افزایش مصرف برق! ۰۵ اردیبهشت ۱۳۹۹

رقابت کرونا و روند افزایش مصرف برق!

 مصرف برق کشور در دومین روز اردیبهشت‌ماه به ۳۷ هزار و ۴۶۱ مگاوات رسید و نسبت به روز ماقبل آن رشد ۴۳۵ مگاواتی یافت.