ارتقای 65 مگاواتی ظرفیت تولید برق در واحد شماره ۵ نیروگاه رامین اهواز ۱۸ خرداد ۱۴۰۱

ارتقای 65 مگاواتی ظرفیت تولید برق در واحد شماره ۵ نیروگاه رامین اهواز

مدیرعامل نیروگاه رامین اهواز، از ارتقای ظرفیت تولید واحد شماره ۵ این نیروگاه از ۲۰۰ مگاوات به ۲۶۵ مگاوات خبر داد.