ادامه چالش های نفتی کرونا تا زمستان ۰۶ اردیبهشت ۱۳۹۹

ادامه چالش های نفتی کرونا تا زمستان

 معاون اسبق وزیر نفت گفت:‌ با توجه به ریسک‌های موجود در بازار نفت نمی‌توان تا سرد شدن هوا و رسیدن فصل زمستان انتظار بهبود تقاضا و افزایش قیمت نفت را داشت.