ادامه ساخت پروژه گازی تحریمی با وجود تاخیرها ۲۳ آذر ۱۳۹۹

ادامه ساخت پروژه گازی تحریمی با وجود تاخیرها

پس از تصویب شدن تحریمهای آمریکا، ولادیمیر پوتین، رییس جمهور روسیه گفته بود امیدوار است کار ساخت نورد استریم ۲ تا اوایل سال ۲۰۲۱ تکمیل شود.