توضیحات وزارت نفت درباره اظهارات آقای محمود احمدی‌نژاد ۲۰ اسفند ۱۳۹۷

توضیحات وزارت نفت درباره اظهارات آقای محمود احمدی‌نژاد

اداره کل روابط عمومی وزارت نفت در پی انتشار اظهارات آقای محمود احمدی‌نژاد، به منظور تنویر افکار عمومی توضیحاتی ارائه کرد.

روز مهندس بر مهندسان زحمتکش صنعت نفت گرامی باد ۰۵ اسفند ۱۳۹۷

روز مهندس بر مهندسان زحمتکش صنعت نفت گرامی باد

اداره کل روابط عمومی وزارت نفت در پیامی روز مهندس را به گروه مهندسان و کادر فنی زحمتکش صنعت نفت تبریک گفت.