فعالیت اخلالگران بازار کود شیمیایی منحصر به پتروشیمی شیراز نیست ۰۴ شهریور ۱۳۹۸

فعالیت اخلالگران بازار کود شیمیایی منحصر به پتروشیمی شیراز نیست

مدیران مجتمع پتروشیمی شیراز در پی دستگیری اخلالگران بازار کود شیمیایی با همکاری سربازان گمنام امام زمان (عج) و با دستور قضایی ابعاد دیگری از فعالیت این شبکه فساد را اطلاع‌رسانی کرد.