احیای دریاچه ارومیه و پایان دغدغه آذربایجان ۲۸ تیر ۱۳۹۹

احیای دریاچه ارومیه و پایان دغدغه آذربایجان

احیای دریاچه ارومیه دغدغه نخست مردم خطه آذربایجان بود زیرا خشک شدن آن طوفان‌های نمکی جان میلیون‌ها نفر را به خطر می‌انداخت اما با چاره‌اندیشی دولت تدبیر و امید، احیای آن خط پایانی بر این دلواپسی کشیده‌است.