تولید و به نژادی گراس‌های علوفه‌ای متحمل به سرما و کم‌آبی ۰۱ تیر ۱۳۹۹

تولید و به نژادی گراس‌های علوفه‌ای متحمل به سرما و کم‌آبی

محققان پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی با راه‌اندازی «مزرعه تحقیقاتی به‌نژادی گراس‌های علوفه ای و مرتعی سردسیری چندساله» و کشت و ارزیابی ۱۱ گونه و جنس مختلف از این گیاهان در تلاشند با تولید انبوه و عرضه بذر اصلاح شده این گیاهان برای اولین بار در کشور و ترویج کشت انواع گراس‌های علوفه‌ای و مرتعی چندساله متحمل به سرما و کم آبی، ضمن تولید علوفه مورد نیاز دام‌ها، زمینه حفظ و احیای مراتع و توسعه چراگاه‌های دست کاشت در کشور را فراهم کنند.