پیشنهاد نماینده لنجان به دولت برای حل مشکل آب توسط مردم اصفهان ۲۵ خرداد ۱۴۰۱

پیشنهاد نماینده لنجان به دولت برای حل مشکل آب توسط مردم اصفهان

نماینده مردم لنجان در مجلس شورای اسلامی از دولت خواست که اگر نمی تواند مساله آب اصفهان را حل کند مردم اصفهان خود برای حل این مشکل آماده اند.