راهکاری جدید برای کاهش ۹۰ درصدی مصرف برق ۲۰ آذر ۱۳۹۸

راهکاری جدید برای کاهش ۹۰ درصدی مصرف برق

عضو انجمن صنعت تاسیسات برق با بیان اینکه با استفاده از سیستم گرم‌کننده تابشی لوله‌ای (گرمایش از سقف) می‌توان در سالن‌های بزرگ مصرف گاز را تا ۵۰ درصد کاهش داد، گفت: این سیستم مصرف برق را نیز تا ۹۰درصد کاهش می‌دهد.