احداث پتروپالایشگاه نباید قربانی خام فروشی شود ۱۲ بهمن ۱۴۰۰

احداث پتروپالایشگاه نباید قربانی خام فروشی شود

کارشناس صنعت نفت گفت: تنها راه برون از مشکلات امروز و دورزدن تحریم‌ها همچنین مبارزه با خام فروشی احداث پتروپالایشگاه در کشور است که از این طریق می‌توان مسیر توسعه را برای آینده ترسیم کرد.