ثبت ركورد 6 ماهه در پيشبرد احداث نيروگاه‌هاي صنايع/ 2 واحد نيروگاهي صنايع معدني تابستان امسال وارد مدار می‌شود ۱۲ تیر ۱۴۰۱
مجری طرح احداث 10 هزار مگاوات نیروگاه توسط صنایع خبر داد:

ثبت ركورد 6 ماهه در پيشبرد احداث نيروگاه‌هاي صنايع/ 2 واحد نيروگاهي صنايع معدني تابستان امسال وارد مدار می‌شود

مجری طرح احداث 10 هزار مگاوات نیروگاه توسط صنایع با اشاره به همكاري و تعامل ميان مديران وزارتخانه‌هاي نيرو، صمت و صنايع معدني در زمينه احداث نيروگاه توسط صنايع، گفت: به طور كلي دوره پيشبرد احداث نيروگاه كه 14 تا 18 ماه به طول مي‌انجامد، با پيگيري‌ها و هماهنگي‌هاي انجام شده به 6 ماه كاهش يافت كه در نوع خود ركورد محسوب مي‌شود.