برگزاری اجلاس بین المللی گرد و غبار در سال آینده| ضرورت ساماندهی تالاب صالحیه ۱۰ بهمن ۱۴۰۱
رییس سازمان حفاظت محیط زیست خبر داد

برگزاری اجلاس بین المللی گرد و غبار در سال آینده| ضرورت ساماندهی تالاب صالحیه

رییس سازمان حفاظت محیط زیست از برگزاری اجلاس بین المللی گرد و غبار در سال آینده به میزبانی تهران خبر داد.