مصر و عراق به سمت اجرای قرارداد نفت در ازای بازسازی پیش می‌روند ۲۴ آذر ۱۳۹۹

مصر و عراق به سمت اجرای قرارداد نفت در ازای بازسازی پیش می‌روند

 رئیس جمهور مصر دستور اجرای سریع پروژه‌های مشترک با عراق را داده و حمایت خود را از امنیت و ثبات در این همکاری  اعلام کرده است.