پایان ظرفیت دنیا برای ذخیره سازی نفت جهان ۰۸ اردیبهشت ۱۳۹۹

پایان ظرفیت دنیا برای ذخیره سازی نفت جهان

گلدمن ساکس پیش‌بینی کرد که ظرفیت ذخیره‌سازی‌های نفت خام جهان طی سه یا چهار هفته آینده تکمیل می‌شود و این شرایط می‌تواند یک شوک قیمتی دیگر را به همراه داشته باشد.