وزیر نفت در سومین نشست وزارتی مشارکت در رشد سبز آسیا حضور یافت ۰۴ مهر ۱۴۰۱

وزیر نفت در سومین نشست وزارتی مشارکت در رشد سبز آسیا حضور یافت

سومین نشست وزارتی مشارکت در رشد سبز آسیا در کشور ژاپن و شهر توکیو برگزار شد و جواد اوجی، وزیر نفت هم در آن حضور داشت.