افغانستان هیچ محموله بنزین ایران را برگشت نزده است ۱۰ خرداد ۱۴۰۱
رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی:

افغانستان هیچ محموله بنزین ایران را برگشت نزده است

رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی با اشاره به اینکه کشور صادرکننده محموله ۵۰۰ هزار لیتری بنزین به افغانستان مشخص نیست، گفت: تاکنون از ورود هیچ محموله بنزین ایران به افغانستان جلوگیری نشده و ممکن است این محموله برای کشور دیگری باشد که از مسیر ایران به افغانستان ترانزیت شده است.