حلقه مفقوده‌ «اتحادیه انرژی» در بحران جهانی ۱۸ آبان ۱۴۰۱

حلقه مفقوده‌ «اتحادیه انرژی» در بحران جهانی

تنش‌های اخیر انرژی در عرصه جهانی موجب شده تا سوخت و نحوه تامین انرژی به دو فاکتور اساسی برای تداوم توسعه اقتصادی تبدیل شود. بحران جهانی کنونی موجب شده است تا گاز طبیعی به موضوع اول مذاکرات جهانی در خصوص انرژی تبدیل شود.