افزایش ۱۵۰ درصدی تولید اتان در پالایشگاه گاز ایلام ۲۲ خرداد ۱۴۰۱
در ۲ ماه نخست ۱۴۰۱ محقق شد

افزایش ۱۵۰ درصدی تولید اتان در پالایشگاه گاز ایلام

مدیرعامل شرکت پالایش گاز ایلام از افزایش ۱۵۰ درصدی تولید گاز اتان و ۸۳ درصد افزایش گاز مایع خام نسبت به مدت مشابه پارسال در این مجموعه خبر داد.