روغن موتورهای بدون شناسه کالا از ۱۵ مهر ماه، قاچاق تلقی می شوند ۰۴ مهر ۱۴۰۱
اتاق اصناف ایران:

روغن موتورهای بدون شناسه کالا از ۱۵ مهر ماه، قاچاق تلقی می شوند

بر اساس اعلام اتاق اصناف ایران، از ۱۵ مهر ماه دستگاه‌های نظارتی، هرگونه روغن موتور بدون شناسه کالا موجود در واحدهای صنفی توزیعی را قاچاق تلقی کرده و طبق قانون با آن برخورد کنند.