مطالعات جامع ۸ میدان گازی و نفتی به شرکت‌های ایرانی واگذار می شود ۱۳ خرداد ۱۳۹۹

مطالعات جامع ۸ میدان گازی و نفتی به شرکت‌های ایرانی واگذار می شود

مدیرعامل شرکت نفت مناطق مرکزی ایران از واگذاری مطالعات جامع ۸ میدان از میادین تحت مسوولیت این شرکت خبر داد و بر انجام مطالعات جامع مخازن به‌عنوان یکی از الزامات راهبردی در توسعه و تولید میادین نفت و گاز تأکید کرد.

افزایش ظرفیت برداشت گاز در شمال شرق کشور ۲۶ شهریور ۱۳۹۸

افزایش ظرفیت برداشت گاز در شمال شرق کشور

مدیرعامل شرکت بهره‌برداری نفت و گاز شرق گفت:در پاییز امسال دو چاه جدید در منطقه عملیاتی خانگیران عملیاتی می‌شود و بیش از ۲.۵ میلیون متر مکعب به ظرفیت برداشت روزانه گاز این شرکت اضافه می شود.