ابلاغیه کارآمدی که اجرا نشد” مقاومت بدنه صنعت نفت در برابر تغییر” ۰۴ اسفند ۱۳۹۷

ابلاغیه کارآمدی که اجرا نشد” مقاومت بدنه صنعت نفت در برابر تغییر”

اگر ابلاغیه مردادماه وزیر نفت اجرا می‌شد، بسیاری از مدیرانی که سابقه‌ای بیش از ۴ سال و حتی بیش از ۱۰ سال در سمت خود دارند، باید جابه‌جا می‌شدند که در این صورت بدون شک، شاهد چابکی بیشتر و ارتقای سیستم اداری صنعت نفت کشور بودیم.