طرح اصلی آبرسانی غدیر طی ۲ سال آینده به پایان می‌رسد ۲۳ مهر ۱۴۰۱
استاندار خوزستان:

طرح اصلی آبرسانی غدیر طی ۲ سال آینده به پایان می‌رسد

استاندار خوزستان کیفیت آب شرب طرح غدیر به استانداردهای اروپا رسیده است، گفت: پیش از اجرای طرح آبرسانی غدیر مردم آرزو داشتند که آب دز از شمالی‌ترین نقطه استان به جنوبی‌ترین نقاط خوزستان برسد که با اجرای طرح میان مدت به آرزوی دیرینه خود رسیدند.