مشکل آب شرب به صورت بلندمدت حل شد ۲۳ شهریور ۱۴۰۱
با اجرای ابرپروژه آبرسانی به همدان؛

مشکل آب شرب به صورت بلندمدت حل شد

در طول سال‌های گذشته شهر همدان به‌واسطه نبود منابع مطمئن آبی با مسئله آب شرب مواجه بود؛ اما با تکمیل طرح بزرگ آبرسانی به این شهر مسئله آب شرب همدان در افق بلندمدت حل خواهد شد.