ساخت موفقیت‌آمیز نمونه‌های ابرخازن الکتروشیمیایی در جهاد دانشگاهی ۱۲ شهریور ۱۴۰۱

ساخت موفقیت‌آمیز نمونه‌های ابرخازن الکتروشیمیایی در جهاد دانشگاهی

عضو هیئت علمی جهاد دانشگاهی از ساخت موفقیت‌آمیز نمونه‌های ابرخازن الکتروشیمیایی در جهاد دانشگاهی خبر داد و گفت: جهاد دانشگاهی به‌منظور جلب سرمایه برای احداث خط تولید ابرخازن آمادگی دارد.