درخواست منتقدان به رفع ایرادات قرارداد IPC ۰۳ خرداد ۱۳۹۹

درخواست منتقدان به رفع ایرادات قرارداد IPC

با گذشت بیش از۲ سال از عقد نخستین قرارداد IPC برخی از منتقدین طی نامه ای خطاب به سید ابراهیم رییسی، رییس قوه قضاییه خواستار ورود موشکافانه و دقیق تری به ارکان این نوع از قراردادها شده اند.