دولت آیین‌نامه اجرایی ماده واحده قانون واگذاری مالکیت مربوط به تأسیسات آب و فاضلاب را ابلاغ کرد ۲۳ مرداد ۱۴۰۱

دولت آیین‌نامه اجرایی ماده واحده قانون واگذاری مالکیت مربوط به تأسیسات آب و فاضلاب را ابلاغ کرد

با امضای معاون اول رئیس جمهور، مصوبه هیئت وزیران مبنی بر «آیین‌نامه اجرایی ماده واحده قانون واگذاری مالکیت مربوط به تأسیسات آب و فاضلاب» ابلاغ شد.

آیین‌نامه اجرایی مربوط به رابطه مالی شرکت ملی نفت ایران و دولت ابلاغ شد ۲۹ تیر ۱۴۰۱

آیین‌نامه اجرایی مربوط به رابطه مالی شرکت ملی نفت ایران و دولت ابلاغ شد

معاون نظارت بر منابع هیدروکربوری وزیر نفت با انتشار توئیتی از ابلاغ آیین‌نامه اجرایی مربوط به رابطه مالی شرکت ملی نفت ایران و دولت خبر داد.