ژاپن برای عراقی ها پالایشگاه نفت می سازد ۱۴ مهر ۱۳۹۹
بزرگترین پروژه آژانس همکاری بین الملل ژاپن در غرب آسیا

ژاپن برای عراقی ها پالایشگاه نفت می سازد

هزینه این پروژه که در بصره در جنوب عراق اجرا می‌شود، توسط یک وام کم بهره از طرف آژانس همکاری بین الملل ژاپن تامین خواهد شد. این قرارداد یکی از بزرگترین پروژه‌های این آژانس در خاورمیانه است.