هشدار بحران گازی در آلمان به صدا درآمد ۰۸ تیر ۱۴۰۱

هشدار بحران گازی در آلمان به صدا درآمد

آژانس شبکه گاز فدرال آلمان اعلام کرد که شرایط گازی در این کشور وخیم بوده و ممکن است بدتر هم بشود.