موانع اقتصادی سد راه تقاضا برای نفت می‌شود ۲۶ خرداد ۱۴۰۱
آژانس بین‌المللی انرژی:

موانع اقتصادی سد راه تقاضا برای نفت می‌شود

آژانس بین‌المللی انرژی (IEA) با پیش‌بینی بهبود مصرف نفت به سطح پیش از شیوع کووید ۱۹ در سال ۲۰۲۳، هشدار داد قیمتهای بالاتر نفت و تنزل پیش‌بینی‌های اقتصادی، روی رشد تقاضا برای نفت تاثیر منفی خواهند گذاشت.