رشد تقاضای جهانی برای نفت سال آینده کمتر می‌شود ۱۸ آبان ۱۴۰۱
پیش بینی آژانس اطلاعات انرژی آمریکا

رشد تقاضای جهانی برای نفت سال آینده کمتر می‌شود

اداره اطلاعات انرژی آمریکا (EIA) برآوردش از میزان رشد تقاضای جهانی برای نفت در سال میلادی آینده را به میزان ۳۲۰ هزار بشکه در روز پایین آورد.