آورد آبی سیلاب‌ها فقط معادل ۳ روز مصرف آب تهران بود ۱۲ مرداد ۱۴۰۱

آورد آبی سیلاب‌ها فقط معادل ۳ روز مصرف آب تهران بود

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران گفت: بارش‌ها و سیلاب اخیر فقط ۱۰ میلیون مترمکعب یعنی معادل مصرف سه روز آب تهران به ذخایر آبی اضافه کرده است.