لزوم تدریس درس شناخت محیط زیست از پیش‌دبستانی ۲۹ شهریور ۱۴۰۱

لزوم تدریس درس شناخت محیط زیست از پیش‌دبستانی

معاون آموزش و مشارکت‌های مردمی سازمان حفاظت محیطزیست با تاکید بر اهمیت آموزه‌های محیط‌زیستی در سنین پایین اظهار کرد: اگر هوش دانش‌آموزان را در حوزه محیط‌ زیست با تولید متون افزایش دهیم، رفتار خردمندانه‌ای که انتظار داریم با بهره‌گیری از این دانش اتفاق خواهد افتد.

پشت‌بام مدارس با نصب پنل‌های خورشیدی تولید برق می کنند ۲۹ تیر ۱۳۹۹

پشت‌بام مدارس با نصب پنل‌های خورشیدی تولید برق می کنند

ا حضور وزیر نیرو و در دومین برنامه گفتگوی هفته، اعضای شورای معاونان وزارت آموزش‌وپرورش به طرح مسائل و چالش‌های آموزش‌وپرورش با حوزه وزارت نیرو پرداختند.