روند صعودی آلاینده ازون در تهران و آلودگی زیست محیطی ۰۷ مرداد ۱۳۹۹

روند صعودی آلاینده ازون در تهران و آلودگی زیست محیطی

مدیرکل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران گفت: ازون در طی ۵ سال گذشته در فصل گرم سال روند صعودی داشته است.