آلودگی محیط زیست با گرد و غبار معادن تویسرکان ۲۳ تیر ۱۳۹۹
اداره محیط‌زیست:

آلودگی محیط زیست با گرد و غبار معادن تویسرکان

رییس اداره حفاظت محیط زیست تویسرکان گفت: فعالیت مستمر معادن منطقه بدون توجه به توصیه‌های این نهاد سبب کاهش بازدهی در بخش کشاورزی و یا از بین رفتن آن در بخشی از اراضی شده است.